Copyright ©

Copyright ©Het werk geplaatst op deze website is eigendom van de fotograaf en maker, die teallen tijde het auteursrecht bezit. Behoudens de, in/of krachtens de wet gesteldeuitzonderingen, mag niets uit dit werk worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt, op welke wijze dan ook en evenmin worden opgeslagen, zondervoorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.


Toelichting op onze auteursrechten

Wij zijn trots op ons werk en daarom blij dat de wetgever ons ook bescherming geeftmet de Auteurswet:“Artikel 1 – Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk vanletterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaarte maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”

 unnamed

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.