PRIVACYREGLEMENT FOTOCOLLECTIEF DINKELSHOOT 

 Algemeen

Het bestuur van Fotocollectief Dinkelshoot hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het  van groot belang dat de persoonsgegevens die door Fotocollectief Dinkelshoot worden  verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd.  

Fotocollectief Dinkelshoot is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk  om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van  betrokkenen. Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen  Fotocollectief  Dinkelshoot  

Ons website-adres is: https://www.dinkelshoot.nl 

Onze Facebookpagina: Fotocollectief Dinkelshoot (besloten pagina)  

Het Fotocollectief Dinkelshoot (hierna te noemen: Dinkelshoot) verwerkt de volgende  persoonsgegevens van haar leden:  

Naam 

Adres 

Woonplaats

E-mailadres 

Telefoonnummer 

Geboortedatum

Betreffende gegevens worden opgevraagd op het moment dat iemand lid wordt. Daarbij  wordt de nieuwe leden gevraagd zich akkoord te verklaren met het gebruik van de  gegevens door Dinkelshoot. De toestemming wordt door het secretariaat gearchiveerd.  

Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Ledenadministratie 

Het innen van contributie

Deelname aan de besloten Facebookgroep en het besloten deel van de website

Informeren over lidmaatschapgerelateerde zaken 

Daarnaast beheert Dinkelshoot door leden aangeleverde foto’s (digitale bestanden) op  de website. De fotograaf behoudt te allen tijde alle rechten op de eigen foto en is zelf  verantwoordelijk voor de content van de foto. 

De foto’s die leden maandelijks kunnen aanleveren worden op de eerstvolgende  maandbijeenkomst getoond om deze te bespreken. De via de mail aangeleverde foto’s  worden alleen opgenomen in de presentatie en zullen niet apart worden bewaard bij de  vereniging. De mails met de foto’s worden verwijderd. 

De PowerPoint met de foto’s wordt alleen gedeeld op de besloten Facebookpagina. De  originele presentatie met de foto’s wordt vernietigd na publicatie op de Facebookpagina.  

Leden kunnen ook foto’s aanleveren voor plaatsing op de website. Noch de persoonsgegevens, noch de foto’s zullen op enigerlei wijze ter beschikking  worden gesteld voor extern al dan niet commercieel gebruik. 

 Foto’s (anders dan de presentatie voor de maandbijeenkomst) op Facebook worden  door leden zelf geplaatst.  

Persoonsgegevens en foto’s op de website worden bewaard gedurende het  lidmaatschap. Bij uitschrijving worden foto’s binnen zes maanden van de website  verwijderd. 

De volledige ledenlijst is bekend bij het bestuur.  Het bestuur beschikt over naam, adres- en facturatiegegevens. De communicatiecommissie, de activiteitencommissie en de kennisgroepen beschikken  over de volledige ledenlijst met naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, daarnaast  ook tijdelijk over de foto’s die worden aangeleverd voor de maandbijeenkomst. De webmaster beschikt over naam en foto’s.  

Betreffende functionarissen zorgen voor adequate bescherming van de gegevens die  zijn opgeslagen op hun privé- computers. Daartoe behoren wachtwoordbeheer, een up to-date gehouden virusscanner en firewall.  

Het bestuur van Dinkelshoot draagt de verantwoordelijkheid voor het beschermen van  de privacygevoelige gegevens.  

Leden kunnen te allen tijde inzage krijgen in hun gegevens en/of hun gegevens  corrigeren dan wel laten verwijderen. In voorkomend geval volstaat een e-mail aan het  secretariaat met een verzoek hiertoe.  

Dinkelshoot gebruikt cookies op haar website. 

 Slotbepalingen 

In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet, beslist het bestuur van Dinkelshoot.  Wijzigingen in doel van de verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van  verkrijging van de persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit Privacyreglement. Wijzigingen en aanvullingen van het Privacyreglement worden door de Algemene  Ledenvergadering vastgesteld.  

Dit Privacyreglement is goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van …..  en is in werking getreden op……..

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.